FANDOM


Дао - поняття богословської і філософської думки країн Китаю, Східної Азії, певними аналогами (синонімами) якого можна вважати поняття Логос, Дух і Шлях. Нерідко в сучасній християнській китайській філософії і богослів'ї поняття Дао ототожнюють з поняттями Бог, Сущий, Свята Животворяща Трійця тощо. Як приклад можна згадати працю ієромонаха Дамаскіна, де Христос називається Вічним Дао, див. https://azbyka.ru/xristos-vechnoe-dao

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.